Følelsen af at andre har misbrugt eller handlet i ens navn uden samtykke. Du kan som forælder desværre blive vidne til, at vores børns konti/profiler bliver hacket. Det kan være til stor frustration for både jeres barn og jer som forælder. Følelsen af at der er andre der har overtrådt ens barns grænser, og ovenikøbet handlet i deres sted uden samtykke. Det kan være meget ubehageligt, og det er desværre ikke nødvendigvis noget du som forælder hører til med det samme. Børn og unge kan oftest føle stor skam/skyld ifm. at være blevet udsat for sådanne hændelser. Derfor er det vigtigt at hvis du som forælder oplever, at jeres barns profil bliver hacket skaber et trygt rum hvor jeres barn kan give udtryk for sine følelser omkring hændelsen. Som voksne kender vi til følelsen af, at andre overskrider ens grænser og private sfære, men det gør børn og unge måske ikke i samme grad. Derfor er det også centralt når et barn oplever at blive hacket at oprette tilliden igen. Tilliden til sig selv og andre på nettet. For det er faktisk kun er få mennesker i store billede der begår den her type kriminalitet.

Hvad gør jeg?

Du kan rent faktisk godt gøre noget ved det. Du kan handle ved at anmelde hændelsen til politiet. Jo flere anmeldelser og data politiet får omkring de her sager, jo bedre er de rustet fremadrettet.

Kortlæg hændelsen

Det altid godt, at skabe sig et overblik af situationen. Skriv ned i detaljer om hvad der skete, så hverken dit barn eller du glemmer hændelsen. Anskaf dokumentation om svindlen.

Anmeld kriminaliteten til politiet

Når du har kortlagt hændelsen har er det vigtigt, at du melder det jeres barn har været udsat for til politiet. Vi er så heldige, at politiet kan hjælpe med at efterforske denne type af kriminalitet. Klik her for at komme direkte ind på politiets hjemmeside.

Husk at have dit barns Nem-ID parat.

Når du har meldt det til politiet vil du modtage en kvittering, og de vil rette henvendelse til jer hvis de har brug for yderligere oplysninger i sagen.

Skrevet af Johan fra Scammed.dk

Johan er Scammed.dks pædagogiske rådgiver. Han arbejder med at forstå digitaliseringens, herunder gaming og skins, indflydelse på vores samfund og unges liv.