Søvn er vigtigt. Og god søvn er endnu mere vigtigt. Vi ved det, og vi får jævnligt tudet ørerne fulde af det. Søvn har betydning for trivslen, for evnen til at lære, for koncentrationen og for det generelle velbefindende, både mentalt og fysisk. Men søvn er også en af de ting som gaming og sociale medier i den grad kan skabe rod i. Og det medfører, ganske forståeligt, en del bekymringer blandt forældre.

Etablér de gode vaner tidligt og i fællesskab

Når man bliver forælder begynder bekymringerne nærmest fra det sekund baby bliver født. I starten placerer bekymringerne sig mest på et fysiologisk plan, og centrerer sig omkring om barnet nu får mad nok, om det sover som det skal, om det udvikler sig som det skal, osv. I takt med at barnet bliver ældre ændrer bekymringerne sig. De begynder at dreje sig om barnets sociale evner og relationer samt om barnets adfærd. Sidenhen om hvad barnet mon foretager sig, og sammen med hvem, når ikke man som forælder er tilstede. Det er en lang løsrivelsesproces fra barnet bliver født og til det bliver et voksent, selvstændigt individ. Og som forælder er det én lang lektion i at være opdragende, (emotions)regulerende, tilstede og involveret i passende grad.

Mange forældre føler sig hægtet af, når det kommer til opdragelse og involvering i de digitale aspekter af deres børns liv. Slet og ret fordi det opleves som en lukket verden, der er svær at få adgang til uden det bliver overvågende. Men selvom man ikke nødvendigvis forstår og kender til alt hvad der foregår, så kan man stadig godt opdrage sine børn til et fornuftigt og velovervejet forhold til skærmbrug. Det handler nemlig om at få etableret nogle gode vaner tidligt, samt sætte nogle rammer for, hvornår og hvordan man kan og bør anvende sine devices.

I artiklen om skærmtid lagde vi vægt på, at det er vigtigst er at se på indholdet på skærmen fremfor kun at se på tiden brugt. Men når det kommer til søvn har et blik for kvantiteten alligevel sin berettigelse. Søvn er nemlig en af de eneste aspekter vi kan se bliver påvirket, når børn og unge (og voksne) har et højt skærmforbrug. Derfor er det væsentligt at etablere nogle gode vaner, rammer og rutiner for gaming og øvrig skærmbrug. Det er helt fair at opstille nogle regler såsom “ingen skærme ved middagsbordet” eller “ingen gaming efter kl 21”. Det kan også være regler som “du må gerne game, når du har lavet dine lektier” eller lignende. Reglerne og rammerne kan se ud på mange forskellige måder. Det vigtigste er, at du i fællesskab med dit barn sætter nogle rammer op, og samtidig tager en snak om, hvorfor det lige netop er disse regler, der er i spil. Når I er fælles om at sætte rammerne og samtidig tager en snak om, hvorfor netop disse rammer er gode og relevante, vil dit barn for det første være mere tilbøjeligt til at overholde dem, og for det andet have en dybere forståelse for, hvorfor det er vigtigt at tænke over, hvordan og hvornår man bruger hvilke devices og til hvad.

Selvfølgelig skal der være plads til den passive underholdning, og til “jeg har bare lige brug for en slapper”-skærmbruget. Det er helt okay. Det må også gerne være der. Men jo flere snakke I tager om indhold og skærmvaner des mere bevidste vil I alle sammen blive om jeres mediebrug.  Og det er en kæmpe gave, for det vil øge refleksionen på begge sider af bordet samtidig med at det sænker konfliktniveauet. Og så vil dit barn også bedre kunne forstå, hvorfor du måske ikke synes det er den bedste idé at game eller være på sociale medier lige op til sengetid, eller måske ligefrem i sengen.