Skærmtid er et begreb, der fylder meget i debatten om børns sundhed og trivsel. Bekymringen er som oftest, at børn bruger for meget tid på skærme. Vi frygter at det kan ødelægge deres koncentrationsevne, gå ud over deres søvn, at de bliver dummere af det, og at de ikke får rørt sig tilstrækkeligt. Debatten er ofte unuanceret og svær at finde hoved og hale i. Som forælder kan det være svært at afgøre, hvilke stemmer man skal lytte til. Derfor er det formålet med dette indlæg, at nuancere debatten, så du får mulighed for at opstille nogle fornuftige rammer for dit barns (og dit eget) skærmbrug. På et informeret og velfunderet grundlag.

Skærm er ikke bare skærm

Først skal vi have punkteret begrebet “skærmtid”. Skærmtid peger på et målbart tidsforbrug, men siger intet om kvaliteten af det tiden er brugt på. Mængden af tid brugt er ikke interessant i sig selv, medmindre man også ser på, hvad tiden er brugt på. Der er forskel på, om man bruger seks timer om dagen på at se kattevideoer på YouTube, eller om tiden er fordelt ud på forskellige aktiviteter. Eksempelvis kan man bruge tid på at hænge ud med sine venner på Snapchat. Man kan game med vennerne i Roblox, Fortnite eller Counter Strike. Man kan søge inspiration, se tutorials, læse nyheder, scrolle videoer og se livestreams. Skærmtid dækker altså over et væld af aktiviteter. Derfor er det nødvendigt at se på indholdet, hvis vi skal vurdere om vores børn bruger skærmene for lidt eller for meget. Eller forkert.

Det stiller krav til os som forældre. Det kræver, at vi sætter os ind i, hvad det er vores børn bruger deres tid og skærmtid på. Det kan føles som en uoverskuelig opgave, men vi mener at det er investeringen værd. Et aktivt engagement i dit barns interesser kan minimere de konflikter, der kan opstå omkring deres skærmbrug. Slet og ret fordi der bliver mere forståelse forældre og børn imellem. For det andet kan en samtale gøre, at det bliver lettere at sætte nogle regler for, hvornår der er skærmtid og hvornår der ikke er. Og som alle derfor overholder.

Regler skal gælde for alle!

Og her kommer vi til en rigtig vigtig pointe: det kan være super godt, at have nogle regler for, hvornår man har skærmtid i hjemmet. Men hvis de regler skal fungere, skal alle i husholdningen overholde dem! Det nytter ikke, at du som forælder er hævet over reglerne, fordi din skærmtid er mere “rigtig” og mere “vigtig” end dine børns. Fordi det er arbejde, eller lignende. For børn har skam en stor sans for retfærdighed, selvom de måske ikke udtrykker det. Hvis I bliver enige om nogle regler skal alle derfor overholde dem. På den måde viser du dit barn, at der ikke blot er tale om restriktioner for dem, men hele familien. Regler skabt ud fra en fælles forståelse og et fælles ønske. For et potentielt overbrug af skærmtid er ikke en problematik begrænset til børn og unge.

Samtidigt er det vigtigt, at reglerne ikke er alt for rigide. Det nytter ikke at kræve af sit barn, at det skal slukke computeren på slaget seks, fordi det er spisetid, hvis barnet er midt i en kamp i Counter Strike. Mange spil kan ikke bare pauses eller gemmes, da der spilles online og i realtime med et hold. Derfor anbefaler vi, at de regler I laver er fleksible, således I kan aftale at afvige fra reglerne i tide og utide. Her er det igen vigtigt, at du sætter dig ind i hvad det er dit barn bruger tiden på skærmen på. Så kan du lettere vurdere, om du kan tillade dig at kræve, at der slukkes nu eller i stedet at der slukkes “når den kamp du er i gang med er færdig”.

Tag børnene med på råd

Når reglerne for skærmtid skal fastlægges er det en god idé at tage børnene med på råd. Har dit barn selv været med til at sætte rammerne er der nemlig langt større sandsynlighed for, at disse vil opleves som fair og at de bliver overholdt. Samtidig viser du på denne måde respekt for dit barns (privat)liv og anerkendelse af hans/hendes interesser og hobbyer. Og så har børn faktisk tit nogle ret gode inputs til, hvilke regler de godt kunne tænke sig blev sat i spil.

Mange børn oplever, at det kan være svært at styre deres skærmforbrug, og vil derfor gerne have hjælp til at finde et fornuftigt leje. Så tag børnene med på råd og snak jer frem til nogle regler I alle kan trives med. Og sørg så for at du også selv kan overholde dem!